شرکت صنعتی طول گستر

English

طول گستر > محصولات > مخزن تحت فشار

مخزن تحت فشار

 

مخازن تحت فشار در شرکت صنعتی طول گستر طراحی و ساخت می شوند.

مخازن تحت فشار به سه دسته تقسیم می شوند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<-- مولد دی اکسید کربن فیلتر دیانا -->

 

 

درباره مامحصولاتتماس با ما

©2010 Tool Gostar Industrial Company