021-22357761-3

toolgostar@yahoo.com

هواده سطحی دور تند

شرح:

جهت هوادهی و اختلاط در واحدهای هوادهی. بدون استفاده از گیربکس طرح شرکت Aqua turbo بصورت شناور قابل سفارش در دو سرعت 900rpm الی 1500rpm . پروانه مدل Screw با تایید بالانس دینامیک. بهمراه سیستم یاتاقان بندی جهت حذف نیروهای عمودی.

جنس:

از جنس فولاد زنگ نزن

محدودیت ساخت :

توان نصبی 5.5کیلووات الی 22کیلووات . سرعت خروجی 900rpm الی 1500rpm

محصولات دیگر

Manual screen
Manual screen

آشغالگیر دستی در این تجهیز با توجه به سایز چشمه و فاصله بین تسمه های آشغالگیر ، سیال بالا دست غربال میگردد  .

Adjustble weir
Adjustble weir

سرریزقابل تنظیم در این تجهیز با تنظیم ارتفاع صفحه آبند بصورت دستی و با کمک گیربکس یا الکتروموتور امکان تنظیم میزان برداشت آب از بالاست فراهم میگردد . مجهزبه سیستم یاتاقان بندی بمنظور جذف نیروهای محوری و کارکرد روان . با امکان انطباق با انواع عملگرهای برقی...

Inline mixer
Inline mixer

میکسر برخط این تجهیز بصورت پیوسته با زمان ماند بسیار کوتاه و گرادیان سرعت بالا باعث تامین اختلاط سیال ورودی میگردد .