021-22357761-3

toolgostar@yahoo.com

گلویی پارشال فلوم

این تجهیز بمنظور اندازه گیری جریان سال عبوری از کانالهای روباز ساخته و براساس استاندارد ASTM D1941  یا ISO 9826:1992  طراحی میگردد .

ساخت از فولاد زنگ نزن AISI 304-316 .

محصولات دیگر

Manual screen
Manual screen

آشغالگیر دستی در این تجهیز با توجه به سایز چشمه و فاصله بین تسمه های آشغالگیر ، سیال بالا دست غربال میگردد  .

Adjustble weir
Adjustble weir

سرریزقابل تنظیم در این تجهیز با تنظیم ارتفاع صفحه آبند بصورت دستی و با کمک گیربکس یا الکتروموتور امکان تنظیم میزان برداشت آب از بالاست فراهم میگردد . مجهزبه سیستم یاتاقان بندی بمنظور جذف نیروهای محوری و کارکرد روان . با امکان انطباق با انواع عملگرهای برقی...

Inline mixer
Inline mixer

میکسر برخط این تجهیز بصورت پیوسته با زمان ماند بسیار کوتاه و گرادیان سرعت بالا باعث تامین اختلاط سیال ورودی میگردد .