(021) 22357761

DSC00008
DSC00009
DSC00010
DSC00011
DSC00012
DSC00013
DSC00014
DSC00015

Chain scrapper
لجن روب زنجیری و کفاب روب

شرح:

جهت جمع آوری و روبش لجن کف یا کفاب سطحی در سیستم های DAF یا مشابه آن. زنجیر از نوع coreyor و جنس زنگ نزن

جنس:

فریم، زنجیر و خورشیدی از فولاد زنگ نزن. لاستیک از جنس EPDM یا Neoprene