(021) 22357761

PHOT0160.JPG
PHOT0152.JPG
PHOT0155.JPG
PHOT0158.JPG
MINODASHT (6)

filter press
فیلتر پرسی

شرح:

تغلیظ لجن خروجی بخش تغلیظ های تا 35% بصورت نیمه اتوماتیک.

جنس:

فریم از جنس فولاد با پوشش مقاوم . صفحه های پرس از جنس PE