(021) 22357761

agh (2)
DSC00028
DSC00031
DSC00038
DSC00041
egh (1)
egh (2)
egh (3)
egh (4)
IMG0054A
scan0064
DV IMAGE

High speed aerator
هواده سطحی دور تند

شرح:

جهت هوادهی و اختلاط در واحدهای هوادهی. بدون استفاده از گیربکس طرح شرکت Aqua turbo بصورت شناور قابل سفارش در دو سرعت 900rpm الی 1500rpm . پروانه مدل Screw با تایید بالانس دینامیک. بهمراه سیستم یاتاقان بندی جهت حذف نیروهای عمودی.

جنس:

از جنس فولاد زنگ نزن

محدودیت ساخت :

توان نصبی 5.5کیلووات الی 22کیلووات . سرعت خروجی 900rpm الی 1500rpm