(021) 22357761

۲۰۱۸۰۳۰۷_۱۵۰۳۱۵
۲۰۱۸۰۳۰۴_۱۵۲۹۰۴
PHOT0089.JPG
PHOT0082.JPG
PHOT0085.JPG
photo_۲۰۱۸-۰۴-۱۰_۱۵-۴۶-۳۵
photo_۲۰۱۸-۰۴-۱۰_۱۵-۴۶-۳۹

screw conveyor
پیچ نقاله یا نقاله حلزونی

شرح:

جهت جابجایی و انتقال انواع مواد خشک بصورت پودر و گراول و مواد نیم خشک از قبیل لجن خروجی بخش های تغلیظ با درصد مقاومت استفاده می گردد.

جنس:

قابلیت سفارش در دو نوع فولادی (عادی یا مقاوم در برابر سایش) با پوشش مقاوم در برابر خوردگی و یا فولاد زنگ نزن.

محدودیت ساخت :

از طول 1.5 متر تا 20 متر

از شیب 0 الی 25 درجه