021-22357761-3

toolgostar@yahoo.com

[new_royalslider id="6"]

Submersible co² generator
مولد مستغرق گاز دی اکسید کربن

شرح:

کاهش PH فاضلاب صنعتی در فرآیند سختی گیری از طریق سوخت گاز طبیعی و تولید co2 شامل محفظه احتراق فریم، مشعل و سنسورهای مربوطه.

جنس:

از جنس فولاد مقاوم در برابر خوردگی و افزایش دما.

محدودیت ساخت :

قابلیت کارکرد در بازه PH9  الی PH11