(021) 22357761

فلنج خروجی
Discharge flange
DN 150-DN 300
استاندارد فلنج ها: مطابق
DIN 2501
Suc. No. : PN 16 Dis. No. : PN 40 - 100 RF
سرعت 1450 دور بر دقیقه

1450 Rpm

تا دبی 1930 متر مکعب بر ساعت Up to 1930m³h
تا ارتفاع 500 متر Head-Up to 500 m

THM Series HIGH PRESSURE MULTI-STAGE PUMP