(021) 22357761

قدرت موتور

engine power

2.2-22 kw
دور مستقیم
TSM-D
1450,960,740 rpm
گیربکس‌دار
TSM-G
320/1450 rpm
مناسب جهت فرآیندهای حوزه فاضلاب و همگن سازی High reliability

انواع :

 در فرآیندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.
Used in biological wastewater treatment processes.

مشخصات کلی :

قابل ارائه از جنس فولاد ضدزنگ، مقاوم در محیط های خورنده
Available in stainless steel, resistant to corrosive environments
از این نوع میکسر می توان در فرآیندهای تصفیه فاضلاب، همگن سازی در مخازن جمع آوری و نظایر آن استفاده کرد.
This type of mixer can be used in wastewater treatment processes, homogenization in collection tanks and the like.

TSM-D/TSM-G Series SUBMERSIBLE MIXER