تزریق مستغرق در دی اکسید کربن:

کاهش PH فاضلاب صنعتی در فرآیند سختی گیری از طریق سوخت گاز طبیعی و تولید co2 شامل محفظه احتراق فریم، مشعل و سنسورهای مربوطه. 

جنس:

از جنس فولاد مقاوم در برابر خوردگی و افزایش دما. 

محدودیت ساخت:

قابلیت کارکرد در بازه PH9 الی PH11