میکسر لخته ساز:

بمنظور ایجاد جریان آرام جهت لخته سازی و ترسیب. این رده از میکسرها با شافت عمودی یا افقی (مدل پارویی) و نصب سیستم محرک در محیط خشک می باشد. شامل الکتروموتور، گیربکس، سیستم یاتاقان بندی جهت حذف نیروهای محوری. پروانه از نوع 2 یا 4 پره با سطح وسیع و سرعت پایین. 

جنس:

قابل سفارش از فولاد با پوشش مقاوم یا فولاد زنگ نزن. پره های میکسر از جنس PE فریم و شافت