نیم پل و تمام پل ته نشینی:

جهت روب لجن ته نشین شده و کفاب سطحی در مخازن زلال سازی با مکانیزم محرک محیطی، قابل سفارش در دو مدل نیم و تمام پل

جنس:

قابلیت سفارش در دو نوع فولادی (عادی یا مقاوم در برابر سایش) با پوشش مقاوم در برابر خوردگی و یا فولاد زنگ نزن.

محدودیت ساخت:

از قط 8 تا 40 متر